_

AEROPUERTO DE BADAJOZ

Extremadura, Badajoz

Ctra. Badajoz-Balboa, s/n BADAJOZ 06195 BADAJOZ

Teléfono: 924 21 04 00

Fax: 924 21 04 00

Transporte